Kvalitet og miljø i fokus

Norge er verdenskjent for sin produksjon av så vel primær- som sekundæraluminium, samt produksjon av jernlegeringer. En produksjon som krever maskiner og utstyr, samt forbruksmateriell som ivaretar fokuset på kvalitet og miljø. Vi på Beijer AS er leverandør til denne krevende industrien og tilbyr blant annet:

  • Induksjonsovner
  • Ildfaste produkter
  • Grafittprodukter
  • Service
  • Support

For mer informasjon kontakt oss på firmapost@glbeijer.no eller telefon 32 20 24 00.