Komplett leverandør

Katalog |

Vår støperiindustri har en historie som går langt tilbake i tid. Dette i kombinasjon med den sistetids fokus på teknisk utvikling og miljø har gitt norsk støpegods et godt renommé i det internasjonale markedet. Et renommé som vi i Beijer AS gjør alt for at støperiindustrien skal beholde gjennom vårt nære samarbeid med ledende leverandører. Sammen med våre søsterbedrifter i Beijer Tech er vi en komplett leverandør av maskiner, forbruksmateriell, reservedeler og service til støperiene:

  • Støperimaskiner
  • Induksjonsovner
  • Ildfaste produkter
  • Formingsprodukter
  • Støperiprodukter
  • Legeringsemner
  • Reservedeler
  • Service
  • Support

For mer informasjon kontakt oss på firmapost@glbeijer.no eller telefon 32 20 24 00.