Fra løsninger for offshore og moderne verkstedsindustri til smelteverk og støperier

Mer enn 50 års erfaring har gitt oss en god forståelse av hva som kreves for å være på det norske markedet, ikke minst innenfor verkstedsindustriens behov for overflatebehandling. Vårt lange samarbeid med ledende leverandører og gode resultater innen kundetilfredshet ser vi som en bekreftelse på at vi fortsatt utvikler oss i riktig retning.

Bredt nettverk

Beijer AS samarbeider med noen av verdens ledende leverandører og varemerker. Det gir oss både en bred og ikke minst dyp produktportefølje. Skulle vi ikke ha det du behøver på lager er det tilgjengelig fra vårt omfattende nettverk av leverandører.

Lavere produksjonskostnader

At så mange ledende leverandører gir oss tilliten til å representere deres produkter og tjenester innebærer mange fordeler for deg som kunde. Forruten å få tilgang til produkter av høy kvalitet kan vi også hjelpe deg i arbeidet med å redusere produksjonskostnaden per produserte enhet, og effektivisere driften takket være kompetanseoverføringen i vårt samarbeid. Vi kan tilby kurser og opplæring for operatører og driftspersonale som bidrar til å optimere driften. Samtidig har vi den nødvendige prosjektkunnskap og dokumentasjon for å sikre en smidig implementering av våre løsninger.

Optimalisere driften
Oppfølging av maskiner og annet produksjonsutstyr har alltid vært i fokus hos Beijer AS. Vi utfører tilstandskontroll på slyngrensmaskinen din og gir deg tilbakemelding på hva som kan bør gjøres for å optimalisere driften.

Tre produktområder

For å kunne tilby våre kunder kvalitative produkter, effektiv service og sikre merverdien i form av kunnskap har vi valgt å fokusere vår virksomhet først og fremst inn mot produktområdene:

Uansett hva vi leverer så skal våre kunder kjenne seg trygge på at de har fått den løsningen som er best egnet til å løse oppgaven.

For mer informasjon kontakt oss på firmapost@glbeijer.no, eller telefon 32 20 24 00.