Nytt medlem i Beijerfamilien

Tidene i bransjen bærer preg av store utfordringer, og konkurransesituasjonen med henblikk på utenlandske produsenter av støpegods og produkter/komponenter til denne bransjen er svært presset. Enkelte segmenter av kunder og samarbeidspartnere har likevel opplevd oppgang, slik at totalbildet rent driftsmessig har kunnet holde seg noenlunde stabilt, og vi er derfor jevnt over fornøyd med utviklingen.

Per Hornburgs formidable innsats mot markedet har vært en resurs og en kompetanse markedet har trengt og trenger. Med sine 68 år, har han stått en lang og tro tjeneste, og det er ikke annet og vente at man før eller siden må fase ut sitt engasjement. I fare for å miste den kompetansen han representerer, har vi søkt i vårt marked etter en kompetanse personer som kunne fylle plassen. Greger Stang og tradisjonsrike Laumb Jensen AS var nærmest et naturlig valg og vil kunne bidra ytterligere med og utvide vårt produktspekter mot eksisternede og nye markeder. Samtidig vil vi kunne oppnå bedre betingelser ved større innkjøp og større tonnasje rent logistisk, og dette er en gode du som sluttbruker vil nyte godt av.

Vi er derfor stolte av å kunne integrere Laumb Jensen AS i Beijer familien.